Wyniki - "Złoty Miting"

Wyniki "Złotego Mitingu" - patrz szkoły podstawowe.