Zgłoszenia i ranking szkół gimnazjalnych 2014/2015

ZGŁOSZENIA I RANKING SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

W roku szkolnym 2014/2015 do rankingu szkół gimnazjalnych brane będą pod uwagę punkty zdobyte przez szkołę w:

-  zawodach lekkoatletycznych (obowiązkowo we wszystkich zamieszczonych w tabeli

    zgłoszenia szkoły) włącznie z biegami przełajowymi,

 - czterech  grach zespołowych wybranych przez szkołę (obowiązkowo w dwóch

    dziewcząt i dwóch chłopców)

 -  trzech innych dowolnie wybranych dyscyplinach sportu (zamieszczonych w tabeli

     zgłoszenia szkół).

Do Mistrzostw Kalisza we wszystkich dyscyplinach szkoła może zgłosić dowolną ilość zespołów. W grach zespołowych przewidziano zorganizowanie kilku turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego z udziałem trzech lub czterech najlepszych zespołów. W pozostałych dyscyplinach system rozgrywek opracowany  będzie na podstawie ilości zgłoszonych zespołów. Organizator zapewnia sobie prawo ograniczenia ilości dopuszczonych do rozgrywek zespołów ze względu na koszty organizacji systemu eliminacji.

 

Mistrzostwa  Kalisza rozgrywane będą tylko w tych dyscyplinach sportu (zamieszczonych w tabeli zgłoszenia szkoły), w których zgłoszone zostaną co najmniej trzy szkoły.

 

Szkoła ma prawo startu we wszystkich wybranych przez siebie imprezach a o wyborze dyscyplin do rankingu decydować będzie dopiero po ogłoszeniu przez organizatora zestawienia zgłoszeń szkół oraz kalendarza imprez na dany rok szkolny.

 

Zgłoszenia na załączonym poniżej druku należy kierować do kol. Jacka Jareckiego <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> w wersji  elektronicznej do dnia 07.09.2014, a w wersji papierowej do dnia 08.09.2013 (na spotkanie nauczycieli z Zarządem KSZS) Po tym terminie zostanie ogłoszony przewidywany kalendarz imprez.

W imprezach rangi Mistrzostw Miasta Kalisza nagradzane będą zarówno szkoły jak i poszczególne zespoły.

- trzy najlepsze szkoły otrzymają puchary za zajęcie trzech pierwszych miejsc

   w klasyfikacji szkół

- trzy najlepsze zespoły (uczniowie + nauczyciel) otrzymają medale za zajęcie trzech

    pierwszych miejsc w klasyfikacji zespołów

 

 Zasady przyznawania punktów

 

Punkty do rankingu zdobywa tylko jeden zespół reprezentujący szkołę w danej dyscyplinie.

 

     - zawody indywidualne - za zajęte lokaty zawodnik otrzymuje odpowiednio:

 

1 miejsce - 9 pkt.

2 miejsce - 7 pkt.

3 miejsce - 6 pkt.

4-5 miejsce - 5 pkt.

6-8 miejsce - 4 pkt.

9-12 miejsce - 3 pkt.

 

Ponadto szkoła otrzymuje 1 punkt za start każdego zawodnika w zawodach lekkoatletycznych (zgodnie z regulaminem ligi LA obowiązują limity startujących)

 

Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnej dyscyplinie, konkurencji czy zawodach ustalona zostanie kolejność startujących szkół, a następnie przyznane im zostaną punkty, jak za udział w zawodach drużynowych

 

        - zawody drużynowe - za zajęte lokaty drużyna otrzymuje odpowiednio:

 

1 miejsce - 100 pkt.

2 miejsce - 75 pkt.

3 miejsce - 60 pkt.

4 miejsce - 50 pkt.

5-6 miejsce - 40 pkt.

7-8 miejsce - 30 pkt.

9-10 miejsce - 20 pkt.

11-12 miejsce - 10 pkt.

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE

 

 GIMNAZJUM .....................................................................................................w KALISZU

 

do Mistrzostw Kalisza organizowanych przez

Kaliski SZS w roku szkolnym 2014/2015

w ramach współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych

 

 

 

Dyscyplina sportu

dziewczęta

chłopcy

ilość zespołów

dziewczęta

chłopcy

Biegi Przełajowe Sztafetowe 

 

 

 

 

Biegi Przełajowe Indywidualne 

 

 

 

 

Lekka Atletyka Indywidualnie

 

 

 

 

Lekka atletyka Halowa        

 

 

 

 

Piłka Ręczna

 

 

 

 

Piłka Nożna

 

 

 

 

Piłka Nożna Halowa       

 

 

 

 

Piłka Siatkowa

 

 

 

 

Piłka Siatkowa Plażowa    

 

 

 

 

Piłka Koszykowa       

 

 

 

 

Streetball

 

 

 

 

Tenis Stołowy Drużynowy

 

 

 

 

Aerobik Grupowy       

 

 

 

 

Pływanie Drużynowe

 

 

 

 

Badminton Drużynowy

 

 

 

 

Szachy Drużynowe

       

Inne  ……………………………..

                     (proponowane)

       

 

 

 

 

  

…………………………………………….                         …………………………………………….

Nauczyciel – opiekun zespołu                           Dyrektor szkoły - (pieczątka i podpis)