RANKING SPG

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

I miejsce – II LO

 

 

PUNKTY – 1000 pkt

 

1-     SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT- 100 pkt

2-     SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW- 100 pkt

3-     INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA CHŁ. I DZ.-   100 pkt

4-     INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁ. I DZ. – 100 pkt

5-     PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT - 100 pkt

6-     PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW -  100 pkt

7-     PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT – 100 pkt

8-     PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA DZIEWCZĄT – 100 pkt

9-     PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW –100 pkt

10- PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW – 100 pkt

 

II mejsce – III LO

 

PUNKTY – 605 pkt

 

1- SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT- 75 pkt

2-SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW-  0 pkt

3-INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA CHŁ. I DZ.-   40 pkt

4-INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁ. I DZ. – 60 pkt

5- PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT - 45 pkt

6-PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW -  60 pkt

7- PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT – 75 pkt

8-PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA DZIEWCZĄT – 75 pkt

9-TENIS STOŁOWY CHŁOPCÓW –100 pkt

10 – PŁYWANIE – 75 pkt

 

III miejsce – ZSGH

 

PUNKTY – 435 pkt

 

1- SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT- 60 pkt

2-SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁOPCÓW-  75 pkt

3-INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA CHŁ. I DZ.-   40 pkt

4-INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE CHŁ. I DZ. – 0 pkt

5- PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT - 45 pkt

6-PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW -  45 pkt

7- PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT – 20pkt

8-PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA DZIEWCZĄT – 60pkt

9-PIŁKA RECZNA  CHŁOPCÓW –45 pkt

10 – PLAŻOWA PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW – 75 pkt

 

SPG

RANKING WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Szkoła zdobywa punkty w 7 wybranych przez siebie dyscyplinach sportu, w których rozgrywane są Mistrzostwa Miasta Kalisza, w tym obowiązkowo w Lekkiej Atletyce i 1 grze zespołowej oraz do wyboru spośród gier zespołowych w 2 grach zespołowych chłopców i 2 grach zespołowych dziewcząt.

Lekka atletyka: Bieg Kościuszki, Indywidualna LA, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe,

Przykładowe  zgłoszenie II LO

1-LA

2- Piłka koszykowa chłopców

3- Piłka koszykowa dziewcząt

4-Piłka siatkowa dziewcząt

5-Tenis stołowy dziewcząt

6- Halowa piłka nożna chłopców

7- Tenis stołowy chłopców

 

Czytaj więcej: SPG

Ranking

RANKING WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Szkoła zdobywa punkty w 7 wybranych przez siebie dyscyplinach sportu, w których rozgrywane są Mistrzostwa Miasta Kalisza, w tym obowiązkowo w Lekkiej Atletyce i 1 grze zespołowej oraz do wyboru spośród gier zespołowych w 2 grach zespołowych chłopców i 2 grach zespołowych dziewcząt.

Lekka atletyka: Bieg Kościuszki, Indywidualna LA, sztafetowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe,

Przykładowe  zgłoszenie II LO

1-LA

2- Piłka koszykowa chłopców

3- Piłka koszykowa dziewcząt

4-Piłka siatkowa dziewcząt

5-Tenis stołowy dziewcząt

6- Halowa piłka nożna chłopców

7- Tenis stołowy chłopców

 

Mistrzostwa Kalisza będą organizowane tylko w dyscyplinach sportu, w których zostaną zgłoszone minimum 4 szkoły!!!

ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW

Suma zdobytych przez szkołę punktów mnożona jest przez współczynnik 0.1, pomnożony wcześniej przez ilość startów reprezentantów tej szkoły w poszczególnych dyscyplinach, konkurencjach i zawodach. O ostatecznej kolejności decyduje wyższa suma zdobytych punktów, pomnożonych przez współczynnik.

 Przykład:

Szkoła zdobyła łącznie 350 punktów w piłce nożnej, piłce siatkowej, lekkiej atletyce, pływaniu, biegach przełajowych, szachach oraz Biegu Kościuszki, a więc 7 dyscyplinach, konkurencjach i zawodach. Współczynnik 0.1 mnożony jest przez 7, co daje wynik 0.7. Ten z kolei mnożymy przez sumę zdobytych punktów, czyli 350. To daje końcowy wynik 245.

  Jeśli szkoła nie zdobyła punktów podczas startu w jednej z dyscyplin, konkurencji lub zawodów, jej udział wliczany jest do współczynnika.

  Zasady przyznawania punktów

 a/ zawody indywidualne

- za zajęte lokaty zawodnik otrzymuje odpowiednio:

1 miejsce - 9 pkt.

2 miejsce - 7 pkt.

3 miejsce - 6 pkt.

4-5 miejsce - 5 pkt.

6-8 miejsce - 4 pkt.

9-12 miejsce - 3 pkt.

 Po podsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnej dyscyplinie, konkurencji czy zawodach ustalonwa zostanie kolejność startujących szkół, a następnie przyznane im zostaną punkty, jak za udział w zawodach drużynowych

 b/ zawody drużynowe

- za zajęte lokaty drużyna otrzymuje odpowiednio:

1 miejsce - 100 pkt.

2 miejsce - 75 pkt.

3 miejsce - 60 pkt.

4 miejsce - 50 pkt.

5-6 miejsce - 40 pkt.

7-8 miejsce - 30 pkt.

9-10 miejsce - 20 pkt.